MSP Onions: Invest in quality

Een teler die weet wat de markt wil

In 1983 is MSP Onions begonnen met het verpakken van uien van telers uit de omgeving. Als verpakker heeft MSP Onions geïnvesteerd in eigen percelen. Inmiddels is MSP Onions een volwaardig landbouwbedrijf met vele percelen rondom de fabriek. De eigen teelt en bewaring geven een betrouwbare basis aan kwaliteitsuien.

De kennis en ervaring wordt zo veel mogelijk gedeeld met de telers die aan MSP Onions leveren, waardoor de kwaliteit van het eindproduct jaarlijks verbetert!

Anticiperen op teeltomstandigheden

Elk seizoen leveren wij kwaliteit

De teeltomstandigheden zijn ieder seizoen verschillend. De bewaring en verpakking moeten daar jaarlijks op investeren en anticiperen.
MSP Onions heeft dit tot een professie gemaakt en weet ieder seizoen kwaliteit te garanderen!

De eigen teelt en bewaring zijn op de achtergrond de sleutels tot succes!

Efficiënt sorteren en verpakken van uien

Op maat voor onze klant

Sorteren en verpakken maakt MSP Onions een zeer sterke exporteur van uien. Per klant maakt MSP Onions een profiel van de kwaliteit wat vervolgens wordt gehandhaafd gedurende het seizoen.

Iedere klant is uniek en heeft zijn eigen wensen. Het is heel belangrijk te leveren wat een klant wil. Relatieve prijs en kwaliteitsverhoudingen zijn leidende factoren voor het klantprofiel.

MSP Onions gaat het verschil maken met 'state of the art' uienfabriek, gebaseerd op Industrie 4.0. Duurzaam, efficiënt en intelligent zijn de pijlers onder dit geweldige project van wereldformaat!

Dit uitdagende project gaat de kwaliteit verhogen en de wereld verkleinen. Januari 2018 is MSP Onions begonnen met een bouw- en ontwikkeltraject om deze fabriek van de toekomst te realiseren.

Van teelt tot bestemming met absolute precisie!

Als uien alleen niet genoeg zijn ....

Het mag duidelijk zijn dat MSP Onions een echte uienspecialist is. Door de vraag van klanten is het productscala echter uitgebreid en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een divers pakket.

De ervaring die verkregen is met wereldwijde export van uien opent ook andere deuren. De combinatie van logistieke kennis en een professionele documentatie afdeling maakt MSP Onions een sterke exporteur. Toch blijven de uien de echte corebusiness waar het voornamelijk om gaat.

Ontdek de mogelijkheden en vraag vrijblijvend advies!

Eigen transportvloot van MSP Onions

Draagt zorg voor controle op inkomende en uitgaande vrachten!

De chauffeurs doen de eerste kwaliteitsinspectie bij het laden en informeren per lading hoe de kwaliteit is.
Omdat de kwaliteit van de uien uit bewaring soms per vracht kan verschillen heeft MSP Onions gekozen voor het transport in eigen beheer.

Iedere chauffeur beschikt over een applicatie waarin hij aangeeft hoe de kwaliteit is en hoe laat hij denkt te arriveren. Per vracht worden hier ook foto's toegevoegd om discussies te voorkomen.